Reference PVC oken

Vsaka vgradnja oken je svoja zgodba. Pri renovacijah in tudi novogradnjah se vedno znova srečujemo z novimi izzivi, a hkrati skupaj s kupci in ostalimi vpletenimi ustvarimo čudovito zgodbo.

Reference PVC zasteklitev

Z zasteklitvami teras, balkonov, ali medobjektnih prostorov dobimo nove uporabne površine. Tesnjenje in zaščita PVC profilov, pred zunanjimi vremenskimi vplivi, ustvari nov življenjski prostor.